FencoNor AS er markedsledende innenfor rådgivning og salg av fenderløsninger for alle typer kaianlegg, fendere for skip og slepebåter, slepekroker og fortøyningsutstyr samt diverse annet utstyr som primært benyttes til kaianlegg. I tillegg leverer vi brolagere og fugeløsninger.

I samarbeid med våre leverandører kan vi tilby assistanse i forbindelse med prosjektering av anlegg og utarbeidelse av foreløpige beregninger og tegninger. Som regel uten kostnad. Ta kontakt for nærmere opplysninger.

Kontaktskjema